O nas

Stworzyliśmy publi.pl, by dać szansę spotkania się na jednej płaszczyźnie różnym poglądom dotyczącym tego samego problemu, ułatwiając czytelnikowi dotarcie do istoty rzeczy.

 Nasza rola polega na tym, by każdej stronie dyskusji zapewnić równy dostęp do wyrażania swoich poglądów.

Interesują nas sprawy bieżące, zarówno te z kraju jak i napływające ze Świata.  

Publi.pl nie jest typowym portalem informacyjnym. Nasz serwis zajmuje się problematyką, która nie jest newsem, żyjącym kilka godzin ale jest wydarzeniem, które na dłuższy czas staje się głównym tematem naszych dyskusji - stąd wartym poznania z każdej strony.

Redakcja Serwisu publi.pl

2011O serwisie publi.pl

Publi.pl jest serwisem prezentującym opinie różnych środowisk na wybrany - "Zwycięski temat dnia", który został wybrany w drodze głosowania przez użytkowników serwisu.

Celem publi.pl jest rzucenie możliwie najpełniejszego światła na wskazane przez użytkowników serwisu zagadnienia poprzez publikowanie opinii na dany temat pozyskanych z często bardzo różniących się od siebie źródeł medialnych lub artykułów, które zostały nadesłane przez internautów.

Dzięki temu ukazany obraz ma szanse odzwierciedlać, możliwie jak najwierniej, pełne spektrum omawianych zjawisk społecznych, politycznych, ekonomicznych.

Ranking tematów

Pozycja każdego tematu zależy tylko i wyłącznie od wyników głosowania, w którym uczestniczą wszyscy użytkownicy. Każdej doby (od godziny 00:00 do 00:00 następnego dnia) możesz oddać po jednym głosie na każdy z tematów. Głos ten może być pozytywny (+1) dla tematów, które Cię interesują lub negatywny (-1) dla tych, których nie chciałbyś tutaj widzieć.

Codziennie o każdej pełnej godzinie uaktualniana jest kolejność tematów znajdujących się w rankingu. Ponadto prezentowane są informacje o procentowym wyniku jaki uzyskał dany temat w stosunku do pozostałych, które znajdują się na liście podstawowej oraz zaznaczony jest trend.

Codziennie o północy następuje podsuowanie głosowania i zaczyna następne. Tematy, które osiągnęły wystarczającą ilość głosów przechodzą z poczekalni do głównej listy (pierwszej trzydziestki), a te które wypadły najgorzej, wypadają z listy i przenoszone są do archiwum. Temat, który zwyciężył o północy zostanie jak najszybciej (w przeciągu paru godzin) opracowany przez naszych administratorów i pojawi się na naszej stronie głównej. Będą dla niego dostępne artykuły z wielu dostępnych źródeł medialnych oraz multimedia, dzięki czemu w łatwy sposób będziesz mógł porównać różne punkty widzenia na ten sam temat.

Głosowanie na temat dnia

Lista 30 tematów, zgłoszonych przez użytkowników serwisu, która poddawana jest ich ocenie poprzez głosowowanie na TAK lub na NIE.

Głosowanie trwa 24h, a jego rezultat ogłaszany jest codziennie o północy. Lista rankingowa aktualizowana jest o każdej pełnej godzinie.

W wyniku głosowania wyłaniany jest  "Zwycięski temat".

Zwycięski temat

Temat, który zwyciężył w głosowaniu użytkowników.

Wybór tematu kończy się zawsze o północy poprzedniego dnia.

"Zwycięski temat" wyłaniany jest spośród 30 tematów znajdujących się na liście do głosowania. 

Najgorętsze tematy

Lista 5 tematów, które w aktualnym rankingu zajmują najwyższe pozycje dające największe szanse na wygranie głosowania na "Zwycięski temat" dnia.

Poczekalnia

Tematy na bieżąco zgłaszane przez użytkowników publi.pl, które w ostatnim czasie zaistniały w przestrzeni publicznej.

Zalogowany użytkownik serwisu ma możliwość zaproponowania, w jednej sesji głosowania, do pięciu tematów.

Tematy z poczekalni nie biorą bezpośredniego udziału
w glosowaniu na "Zwycięski temat" dnia.

Najpopularniejsze propozycje mają szansę pojawić się w następnym dniu na liście 30 tematów pretendujących do miana "Zwycięskiego tematu", o ile ich popularność będzie wyższa od tematów, które na tej liście już się znalazły.